Psalms 140:10

DSV(i) 10 Aangaande het hoofd dergenen, die mij omringen, de overlast hunner lippen overdekke hen.