Psalms 135:8

DSV(i) 8 Die de eerstgeborenen van Egypte sloeg, van den mens af tot het vee toe.