Psalms 106:18

DSV(i) 18 En een vuur brandde onder hun vergadering, een vlam stak de goddelozen aan brand.