Psalms 104:8

DSV(i) 8 De bergen rezen op, de dalen daalden, ter plaatse, die Gij voor hen gegrond hadt.