Philippians 4:21

DSV(i) 21 Groet alle heiligen in Christus Jezus; U groeten de broeders, die met mij zijn.