Nehemiah 7:60

DSV(i) 60 Al de Nethinim, en de kinderen der knechten van Salomo, waren driehonderd twee en negentig.