Nehemiah 11:9

DSV(i) 9 En Joël, de zoon van Zichri, was opziener over hen; en Juda, de zoon van Senua, was de tweede over de stad.