Nahum 1:1

DSV(i) 1 De last van Nineve. Het boek des gezichts van Nahum, den Elkosiet.