Matthew 25:19

DSV(i) 19 En na een langen tijd kwam de heer van dezelve dienstknechten, en hield rekening met hen.