Mark 4:9

DSV(i) 9 En Hij zeide tot hen: Wie oren heeft om te horen, die hore.