Leviticus 5:19

DSV(i) 19 Het is een schuldoffer; hij heeft zich voorzeker schuldig gemaakt aan den HEERE.