Leviticus 2:6

DSV(i) 6 Breekt ze in stukken, en giet olie daarop; het is een spijsoffer.