Joshua 21:33

DSV(i) 33 Al de steden der Gersonieten, naar hun huisgezinnen, zijn dertien steden en haar voorsteden.