Jonah 1:1

DSV(i) 1 En het woord des HEEREN geschiedde tot Jona, den zoon van Amitthai, zeggende: