John 4:32

DSV(i) 32 Maar Hij zeide tot hen: Ik heb een spijs om te eten, die gij niet weet.
Reformed Dating