John 4:19

DSV(i) 19 De vrouw zeide tot Hem: Heere, ik zie, dat Gij een profeet zijt.