John 20:24

DSV(i) 24 En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam.