John 1:11

DSV(i) 11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.