John 16:1

DSV(i) 1 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt.