Jeremiah 7:8

DSV(i) 8 Ziet, gij vertrouwt u op valse woorden, die geen nut doen.