Jeremiah 51:4

DSV(i) 4 Dat de verslagenen liggen in het land der Chaldeeën, en de doorstokenen op haar straten.