Jeremiah 48:23

DSV(i) 23 En over Kirjathaim, en over Beth-gamul, en over Beth-meon,