Jeremiah 46:7

DSV(i) 7 Wie is deze, die optrekt als een stroom, wiens wateren zich bewegen als de rivieren?