Jeremiah 39:15

DSV(i) 15 Het woord des HEEREN was ook tot Jeremia geschied, als hij in het voorhof der bewaring besloten was, zeggende:
Reformed Dating