Jeremiah 22:1

DSV(i) 1 Alzo zegt de HEERE: Ga af in het huis des konings van Juda, en spreek aldaar dit woord.