Isaiah 28:3

DSV(i) 3 De hovaardige kronen der dronkenen van Efraïm zullen met voeten vertreden worden.