Hosea 10:7

DSV(i) 7 De koning van Samaria is afgehouwen, als schuim op het water.