Habakkuk 3:5

DSV(i) 5 Voor Zijn aangezicht ging de pestilentie, en de vurige kool ging voor Zijn voeten henen.