Genesis 4:13

DSV(i) 13 En Kaïn zeide tot den HEERE: Mijn misdaad is groter, dan dat zij vergeven worde.