Genesis 45:25

DSV(i) 25 En zij trokken op uit Egypte, en zij kwamen in het land Kanaän tot hun vader Jakob.