Genesis 35:28

DSV(i) 28 En de dagen van Izak waren honderd jaren, en tachtig jaren.