Genesis 31:9

DSV(i) 9 Alzo heeft God uw vader het vee ontrukt, en aan mij gegeven.