Genesis 26:33

DSV(i) 33 En hij noemde denzelven Seba; daarom is de naam dier stad Ber-seba, tot op dezen dag.