Ezekiel 21:18

DSV(i) 18 Wederom geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: