Ezekiel 17:11

DSV(i) 11 Daarna geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: