Ezekiel 12:1

DSV(i) 1 Verder geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: