Exodus 9:17

DSV(i) 17 Verheft gij uzelven nog tegen Mijn volk, dat gij het niet wilt laten trekken?