Exodus 8:4

DSV(i) 4 En de vorsen zullen opkomen, op u, en op uw volk, en op al uw knechten.