Exodus 29:6

DSV(i) 6 En gij zult den hoed op zijn hoofd zetten; de kroon der heiligheid zult gij aan den hoed zetten.
Reformed Dating