Exodus 26:16

DSV(i) 16 De lengte van een berd zal tien ellen zijn, en een el en een halve el zal de breedte van elk berd zijn.