Exodus 20:8

DSV(i) 8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.