Exodus 1:13

DSV(i) 13 En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid;