Ecclesiastes 5:2

DSV(i) 2 Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem des zots door de veelheid der woorden.