Deuteronomy 5:18

DSV(i) 18 En gij zult geen overspel doen.