Colossians 1:1

DSV(i) 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheüs, de broeder,