Acts 7:54

DSV(i) 54 Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem.