Acts 27:14

DSV(i) 14 Maar niet lang daarna, sloeg tegen hetzelve een stormwind, genaamd Euroklydon.