3 John 1:1

DSV(i) 1 De ouderling aan den geliefden Gajus, welken ik in waarheid liefheb.