2 Samuel 7:17

DSV(i) 17 Naar al deze woorden, en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David.