2 Samuel 22:19

DSV(i) 19 Zij hadden mij bejegend ten dage mijns ongevals; maar de HEERE was mij een Steunsel.